Velikost pisave:

Sporočamo,

da je ČZ SLOVENIJE na predlog Čebelarskega društva Postojna odlikovala našega predsednika Vladimirja Fajdigo za večdesetletne zasluge in delo na področju čebelarstva in izobraževanja z najvišjim čebelarskim odlikovanjem, in sicer z Odlikovanjem Antona Janše I stopnje.

Hvala za dosedanje ter prihodnje delo in angažiranje ter iskrene čestitke v imenu vseh članov ČD Postojna.

Še na mnoga zdrava leta med nami in čebelami!

UO ČD Postojna

 

 

Velikost pisave:

Spoštovani člani in spoštovane članice ČD POSTOJNA, v letu 2023 vam voščimo obilo zdravja in osebnega zadovoljstva!

Članarina ČD Postojna za leto 2023, ki vključuje tudi članstvo v Čebelarski zvezi Slovenije, se z letom 2023 zviša, zaradi višje članarine ČZS. S plačilom članarine prejemate strokovno revijo Slovenski čebelar, prejmete pa tudi izkaznico (večina jo že ima), ki omogoča popuste pri nekaterih nakupih in storitvah ter brezplačno udeležbo na vseh strokovnih predavanjih in usposabljanjih izvedenih s strani ČZS.

Plačilo članarine

Prosimo, da poravnate članarino, glede na vrsto članstva (preglednica spodaj) na tekoči račun ČD Postojna, odprt pri Banki Intessa Sanpaolo najkasneje do 25. februarja 2023.

Če plačnik članarine ni član ČD, naj pripiše za koga poravnava članarino!

ČLANARINA 2023

Vrsta članstva in plačilo

Redni člani 60 €

Invalidi I. stopnje 35 €

Dopolnjena starost 80 let 35 €

Učenci, dijaki, študenti 30 €

Družinski člani 25 €

Novi člani 30 €

• Koda namena: OTHR

• Namen: Članarina 2023 (Ime in Priimek)

• IBAN prejemnika: SI56 10100 003 5564 657

• Referenca prejemnika: SI00 2023

• Ime prejemnika: Čebelarsko društvo Postojna

• Ulica in hišna številka prejemnika: Kalistrova 6

• Kraj prejemnika: 6230 Postojna