Velikost pisave:
Spoštovani!
 
V skladu z dogovorom med Čebelarsko zvezo Slovenije in dr. Aleksandro Pivec, ministrico MKGP, zaradi preprečevanja širjenja korona virusa, odpovedujemo do 5. 4. 2020 vsa predavanja, delavnice, strokovne razprave, ki jih izvajajo zaposleni in pogodbeni sodelavci ČZS.
 
Do navedenega datuma preklicujemo tudi izvajanje čebelarskih krožkov na osnovnih in srednjih šolah.
 
Dne 31. 3. 2020 bomo na spletni strani ČZS www.czs.si javnost obvestili o morebitnih nadaljnjih ukrepih po 5. 4. 2020.

 

Velikost pisave:

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8772) (Uradni list RS, št. 117/08, 55/13 in 92/15) ste čebelarji dolžni sporočiti podatke o številu čebeljih družin na dan 15.4. in 31.10. najpozneje do 1. decembra za tekoče leto. MKGP vsem čebelarjem vpisanim v register čebelnjakov, ki stanja ne sporočijo preko spletne aplikacije, v novembru pošlje obrazec za poročanje. Kljub temu smo s strani MKGP prejeli obvestilo, da veliko število čebelarjev do 31.1.2020 še vedno ni poročalo o stanju števila čebeljih družin za leto 2019.

V kolikor niste poročali, vas prosimo, da čim preje sporočite stanje za preteklo leto. Če v katerem od čebelnjakov ne čebelarite več, to sporočite na naslov UVHVVR-SIRIS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Priložite tudi tablico za označevanje čebelnjakov.

Stanje lahko sporočite tudi preko spletne aplikacije: https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup .

Velikost pisave:

ODPOVED PREDAVANJA

Zaradi prometne nesreče in poškodb predavatelja g. Sulejmana Jakupoviča, včeraj, 20. feb. 2020 v BiH 

ODPOVEDUJEMO današnje (21.2.2020)  predavanje v Ajdovščini. 

ČD Vipava - Ajdovščina